Tenzij anders vermeld zijn alle vermelde prijzen inclusief 21% BTW.

Disclaimer

De door stoelentafel.nl verstrekte informatie is met grote zorg samengesteld en wordt met regelmaat beoordeeld op juistheid. Maar stoelentafel.nl kan niet voor volledige juistheid instaan. Deze site is puur informatief.

Aan de verstrekte informatie kunnen mede daarom geen rechten worden ontleend. Stoelentafel.nl en andere bedrijven op welke manier ook betrokken bij deze site, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Nederlands recht is van toepassing.